Neroskulman Erä ry

  • Perustettu 1966, jäseniä 18, metsästysmaata 2675 ha, hirven metsästyksessä 3734 ha
  • Metsästysseura harjoittaa riistanruokintaa kolmella rakennetulla ruokintapaikalla, pienriistan metsästystä sekä syksyisin hirvestystä yhdessä Padankosken Erämiesten kanssa.
  • Hirvenmetsästyksessä päällikkyys vaihtuu vuosittain.
  • Hirviporukka järjestää vuosittain hirvipeijaiset maanomistajille ja kyläläisille Nerosmajalla Putaan lahdella. Erä puolestaan on yhdessä Neroskulman pienviljelijäyhdistyksen kanssa hoitanut kyläläisten kesäjuhlien järjestelyt.

Theme: Overlay by Kaira